Обов`язкова література

Перелік навчально-методичної літератури

Обов’язкова література

 1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с.
 2. Неврологія (під ред. С.М.Віничука). – К.: Здоров’я, 2008, 662 с.
 3. Соколова Л.І., Мяловицька О.А., Ілляш Т.І., Крилова В.Ю., Мельник В.С. Neurology – Vinnytsia: Nova Knyha, 2012. – 276 c. (підручник англомовний)
 4. L.I.Sokolova, O.A.Myalovitska – Neurology tests and clinical tasks. . – 2012, 150 с. (практикум англомовний)
 5. Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., Заводнова З.І.. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.
 6. – Соколова  Л.І., Ілляш  Т.І., Прокопів  М.М., Матюшко  М.Г., Турчина  Н.С., Заводнова З.І. Клинические задачи по неврологии — Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.
 7. Соколова Л.І.,  Черенько Т.М., Ілляш Т.І., Довбонос Т.А., Мельник В.С. Методи обстеження неврологічного хворого. – К.: ВСВ „Медицина”, 2015, 144 с.
 8. Неврологія (тестові завдання та ситуаційні задачі) Віничук С.М. та інш., К., 2006, 88с.

Додаткова література

 1. Нервові хвороби (під ред. С.М.Віничука, Є.Г.Дубенка). – К.: Здоров’я, 2001
 2. С.М. Віничук, М.М.Прокопів Гострий ішемічний інсульт, К.: Наукова думка, 2006, 280с.
 3. С.М. Виничук, Т.М.Черенько Ишемический инсульт: эволюция взглядов на стратегию лечения, К., 2003, 120с
 4. С.М. Віничук. Судинні захворювання нервової системи. К.: Наукова думка, 1999.
 5. С.М. Віничук. Мозковий інсульт (Клініко-діагностичні, терапевтичні та прогностичні алгоритми). Навчальний посібник. К., 1998.
 6. С.М. Віничук, О.А.Мяловицька. Розсіяний склероз (навчальний посібник), К., 2001.