Робочі зошити

3                                                           Самостійні думки випливають лише   

                                                     із самостійно придбаних знань.

                                                                                              К. Ушинський

 

Вступ. Самостійна робота студентів стає основою освітнього процесу, важливою складовою навчання. Саме в процесі самостійної роботи найефективніше реалізується головне завдання вищої школи – навчити студентів самостійно вчитися, адже самостійна робота не тільки збагачує студентів знаннями, але й вчить постійно удосконалювати їх, готує на неперервний освітній процес протягом життя.

готує на неперервний освітній процес протягом життя.

Мета робочого зошита: сприяти інтенсифікації навчального процесу, активізації пізнавальної діяльності студентів, підвищенню продуктивності підготовки студентів під час аудиторної  і позааудиторної самостійної роботи, оптимізувати проведення аудиторних занять на кафедрі неврології.

Зошит для самостійної роботи студентів містить мету, завдання, які студенти повинні виконати письмово під час підготовки до практичних занять. Окремо включені теми з дисципліни, які виносяться на самостійне позааудиторне опрацювання без вивчення їх на практичних заняттях та лекціях.

Студентам необхідно ознайомитись із навчальними цілями заняття, опрацювати тему та надати письмову відповідь на поставлені запитання, намалювати в зошиті запропоновані малюнки та схеми, заповнити таблиці.

Завдання в зошиті для самостійної роботи розміщені у тому порядку, у якому їх слід виконувати, від найбільш простих до складних.

Викладач щодня контролює ведення студентами зошитів для самостійної роботи, оцінюючи її відміткою „зараховано”.