Тема 1 — патологія чутливої ф.

                                                           Самостійні думки випливають лише   

                                                     із самостійно придбаних знань.

                                                                                              К. Ушинський

 

Вступ. Самостійна робота студентів стає основою освітнього процесу, важливою складовою навчання. Саме в процесі самостійної роботи найефективніше реалізується головне завдання вищої школи – навчити студентів самостійно вчитися, адже самостійна робота не тільки збагачує студентів знаннями, але й вчить постійно удосконалювати їх, готує на неперервний освітній процес протягом життя.

Мета робочого зошита: сприяти інтенсифікації навчального процесу, активізації пізнавальної діяльності студентів, підвищенню продуктивності підготовки студентів під час аудиторної  і позааудиторної самостійної роботи, оптимізувати проведення аудиторних занять на кафедрі неврології.

Зошит для самостійної роботи студентів містить мету, завдання, які студенти повинні виконати письмово під час підготовки до практичних занять. Окремо включені теми з дисципліни, які виносяться на самостійне позааудиторне опрацювання без вивчення їх на практичних заняттях та лекціях.

Студентам необхідно ознайомитись із навчальними цілями заняття, опрацювати тему та надати письмову відповідь на поставлені запитання, намалювати в зошиті запропоновані малюнки та схеми, заповнити таблиці.

Завдання в зошиті для самостійної роботи розміщені у тому порядку, у якому їх слід виконувати, від найбільш простих до складних.

Викладач щодня контролює ведення студентами зошитів для самостійної роботи, оцінюючи її відміткою „зараховано”.

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

ЧУТЛИВА СИСТЕМА ТА СИМПТОМИ ЇЇ УРАЖЕННЯ

 

Мета. Знати:

1)   поняття про рецепцію та чутливість;

2)   класифікацію чутливості;

3)   будову аналізаторів загальної чутливості;

4)   хід провідних шляхів окремих видів чутливості;

5)   види і типи чутливих порушень;

6)   периферичні, спінальні та мозкові синдроми чутливих порушень

Вміти:

1) досліджувати види поверхневої та глибокої чутливості;

2) досліджувати складні види чутливості;

3) встановити вид та тип чутливих порушень у пацієнта;

4) узагальнити виявлені у хворого чутливі порушення, визначити  синдром порушення чутливості;

5) встановити рівень ураження чутливого аналізатора.

 

Основні поняття теми: чутливість, парестезії, анестезія, гіпестезія, батігіпестезія, гіперестезія, астереогноз, гіперпатія, сенситивна атаксія.

 

Рекомендована література.

 1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с
 2. Неврологія (під ред. С.М. Віничука). – К.: Здоров’я, 2008, 662 с.
  1. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. Москва «Медпресс», 1998, – 304 с.
  2. Скоромец А.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. – Санкт-Петербург. – 1996. – 320 с.
  3. Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., Заводнова З.І.. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.

 

Завдання для самостійного опрацювання теми.

 

1. Дайте письмову відповідь на нижче вказані запитання.

 1. Що таке чутливість? Яка класифікація чутливості?
 2. Вкажіть спільні риси ходу провідників поверхневої та глибокої чутливості.
 3. Вкажіть відмінні риси ходу провідників поверхневої та глибокої чутливості.
 4. Які є види порушення чутливості?
 5. Які є типи порушення чутливості?
 6. За умови ураження яких структур виникають периферичні синдроми порушень чутливості?
 7. За умови ураження яких структур виникають спінальні синдроми порушень чутливості?
 8. У разі ураження яких структур виникають мозкові синдроми  чутливих розладів?

 

2. Намалюйте в зошиті хід провідних шляхів поверхневої та глибокої чутливості.

 

3. Заповніть таблицю чутливих розладів, що виникають при ураженні чутливого аналізатора на різних рівнях (використайте позначки «+», «-»)

 

Рівень ураження__________________

 

Клінічні симптоми

Зацентральна звивина Внутрішня капсула Присередня петля Бічний канатик Задній канатик Міжхребцевий вузол Задній корінець Один нерв Дистальне множинне ураження нервів
Біль
Парестезії
Випадіння всіх видів чутливості
Сегментарний тип порушення чутливості
Провідниковий тип порушення чутливості
Мононевритичний тип порушення чутливості
Поліневритичний тип порушення чутливості
Сенситивна атаксія