Тема 11. Менінгіт, енцефаліт.

МЕНІНГІТ. ЕНЦЕФАЛІТ

 

Мета. Знати:

1)   етіопатогенез, класифікацію, клініку, діагностику та лікування різних форм менінгіту;

2)   етіопатогенез; класифікацію, клініку, діагностику та лікування різних форм енцефаліту.

Вміти:

1)   діагностувати у хворого менінгіт;

2)   виявити у хворого клінічні ознаки енцефаліту;

3)   призначити необхідні додаткові методи обстеження хворим з підозрою на менінгіт та енцефаліт різної етіології;

4)   аналізувати дані додаткових методів діагностики у разі менінгіту та енцефаліту;

5)   вибрати тактику лікування хворих на менінгіт та енцефаліт з урахуванням ступеню тяжкості та нозологічної форми захворювання;

6)   надати невідкладну допомогу хворим з менінгітом та енцефалітом.

 

Основні поняття теми: первинні та вторинні гнійні менінгіти, серозний вірусний  менінгіт, туберкульозний менінгіт, кліщовий енцефаліт, летаргічний енцефаліт,  герпетичний енцефаліт та параінфекційні енцефаліти.

 

Рекомендована література.

 1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с.
 2. Неврологія (під ред. С.М. Віничука). – К.: Здоров’я, 2008, 662 с.
 3. Неврологія (тестові завдання та ситуаційні задачі) Віничук С.М. та інш., К., 2006, 88с.
 4. Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., Заводнова З.І.. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.
 5. Болезни нервной системы (Руководство для врачей), т. 1, под ред. Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульмана. – М.: Медицина, 2001. – С. 303-366.
 6. Лобзин В.С. Менингиты и арахноидиты.  –Л.: Медицина, 1983. – 192 с.

 

Завдання для самостійного опрацювання теми.

 

1. Дайте письмову відповідь на нижче вказані запитання.

 1. Яка класифікація менінгітів?
 2. Яка етіологія, патогенез менінгітів?
 3. Дайте клінічну характеристику менінгококового, вторинних гнійних та вірусних менінгітів.
 4. Які зміни в лікворі спостерігаються за наявності гнійних та серозних менінгітів?
 5. Наведіть схеми лікування менінгітів різної етіології.
 6. Дайте визначення енцефаліту. На підставі яких клінічних ознак діагностують енцефаліт?
 7. Яка класифікація енцефалітів?
 8. На підставі яких даних діагностуєте кліщовий енцефаліт?
 9. На підставі яких даних діагностуєте гостру або хронічну стадії летаргічного енцефаліту?

10.Вкажіть клінічні особливості герпетичного енцефаліту.

 

2. Заповніть таблицю.

Класифікація менінгітів

Тип

Збудник

Первинний  
Вторинний  

 

3. Заповніть таблицю.

Особливості туберкульозного менінгіту

 

4. Заповніть таблицю.

Класифікація енцефалітів

Тип

Етіологічний чинник

Первинний  
Вторинний