Тема 12. Мієліт, поліомієліт, нейросифіліс, нейробореліоз.

МІЄЛІТ. ПОЛІОМІЄЛІТ. НЕЙРОСИФІЛІС. НЕЙРОБОРЕЛІОЗ

 

Мета. Знати:

1)   етіопатогенез, клінічні прояви, методи діагностики, основні принципи лікування мієліту, поліомієліту;

2)   етіопатогенез, клінічні прояви, методи діагностики, основні принципи лікування нейросифілісу, нейробореліозу.

Вміти:

1) виявляти у хворих ознаки мієліту, поліомієліту, різних форм нейросифілісу, нейробореліозу;

2) проводити диференційну діагностику з хворобами, що мають подібну симптоматику;

3)  вибрати тактику лікування хворих на мієліт, поліомієліт, нейросифіліс та нейробореліоз.

 

Основні поняття теми: мієліт, поліомієліт, нейросифіліс, нейробореліоз.

 

Рекомендована література. 

 1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с.
 2. Неврологія/С.М.Віничук, Т.І.Ілляш,О.А.Мяловицька, Л.А.Дзяк, В. за ред. С.М.Віничука. – К.: Здоров’я, 2008. – 659с.
 3. Неврологія (тестові завдання та ситуаційні задачі) Віничук С.М. та інш., К., 2006, 88с.
 4. Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., Заводнова З.І.. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.

 

Завдання для самостійного опрацювання теми.

 

1. Дайте письмову відповідь на нижчевказані запитання.

 1. Дайте визначення мієліту. Яка клініка мієліту?
 2. Наведіть класифікацію клінічних форм гострого переднього поліомієліту.
 3. Опишіть стадії та клінічні ознаки спинної сухотки.
 4. Які методи діагностики нейросифілісу?
 5. Яке лікування нейросифілісу?
 6. Опишіть етіологію та епідеміологію нейробореліозу.
 7. Вкажіть клінічні ознаки  ранньої локалізованої,  ранньої дисемінованої та пізньої хронічної форм нейробореліозу.
 8. Опишіть методи діагностики та лікування хворих на нейробореліоз.

 

 

 

 

2. Заповніть таблицю.

Гострий передній поліомієліт

Етіологія  
Шлях зараження  
Діагностика  
Профілактика  
Лікування  

 

 3. Заповніть таблицю.

Стадії паралітичного поліомієліту

Клінічна картина

Інкубаційний період (10-14 днів)  
Продромальна (1-3 дні)  
Препаралітична (1-3 дні)  
Паралітична (7-10 днів)  
Відновна (2 роки)  
Резидуальна  

 

4. Заповніть таблиці.

Клінічні форми нейросифілісу

Клінічні ознаки

Асимптомний нейросифіліс

(виникає в перші 12-18 місяців від моменту зараження)

 
Базальний сифілітичний менінгіт

(в 1-2 роки після зараження)

 
Менінговаскулярний сифіліс

(…)

 
Паренхіматозний нейросифіліс

(…)

 
Гума головного мозку  
Гума спинного мозку