Тема 13. Демієлінізуючі захворювання, БАС

ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧІ ЗАХВОРЮВАННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. БІЧНИЙ АМІОТРОФІЧНИЙ СКЛЕРОЗ

 

Мета. Знати:

1)  сучасні погляди на етіологію та патогенез розсіяного склерозу (РС), гострого розсіяного енцефаломієліту (ГРЕМ), бічного аміотрофічного склерозу (БАС);

2)  клінічні прояви та перебіг цих захворювань;

3)  методи діагностики та лікування хворих на РС, ГРЕМ, БАС.

 

Вміти:

1)  обстежити хворих з РС, ГРЕМ, БАС;

2)  на підставі виявлених симптомів встановити топічний діагноз;

3)  проаналізувати дані додаткових методів дослідження, провести диференціальну діагностику і виставити клінічний діагноз;

4)  призначити лікування у разі цих захворювань.

 

Основні поняття теми: демієлінізація, склеротична бляшка, РС, ГРЕМ, БАС.

 

Рекомендована література.

 1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с.
  1. Неврологія/С.М.Віничук, Т.І.Ілляш,О.А.Мяловицька, Л.А.Дзяк, В. за ред. С.М.Віничука. – К.: Здоров’я, 2008. – 659с.
  2. Неврологія (тестові завдання та ситуаційні задачі) Віничук С.М. та інш., К., 2006, 88с.
  3. Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., Заводнова З.І.. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.
  4. Болезни нервной системы (Руководство для врачей), Т. 1 под ред. Яхно М.М., Штульмана Д.Р. М.: Медицина, 2005. – 744 с.

 

Завдання для самостійного опрацювання теми.

 

1. Дайте письмову відповідь на нижче вказані запитання.

 1. Дайте визначення РС.
 2. Які нервові структури найчастіше уражаються у хворих з РС?
 3. Які ранні симптоми  РС?
 4. Які ознаки тріади Шарко?
 5. Які додаткові методи  дослідження дозволяють діагностувати РС?
 6. Які принципи лікування хворих на РС?
 7. Дати визначення  ГРЕМ.
 8. Назвати клінічні та параклінічні методи діагностики ГРЕМ.
 9. Дати визначення  БАС.
 10. Які основні критерії діагностики  БАС?

 

2. Заповніть таблиці.

 

Розсіяний склероз

 

Етіологія  
Клінічні форми  
Типи перебігу  
Стадії захворювання  
Ступені тяжкості  
Лікування  

 

Типові клінічні симптоми розсіяного склерозу

Рухові розлади  
Тазові розлади  
Мозочкові розлади  
Чутливі порушення  
Ураження черепних нервів  
Нейропсихологічні порушення  

 

Гострий розсіяний енцефаломієліт

Локалізація ураження  
Клінічні форми  
Клінічні синдроми  
Лікування  

 

Бічний аміотрофічний склероз

Локалізація ураження  
Клінічні форми  
Клінічні синдроми  
Лікування