Тема 14. Захворювання периферичної н.с.

ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. НЕЙРОПАТІЇ ЧЕРЕПНИХ ТА СПИННОМОЗКОВИХ НЕРВІВ.  ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ (АЛКОГОЛЬНА, ДІАБЕТИЧНА, ПІСЛЯДИФТЕРІЙНА).  ГОСТРА ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧА РАДИКУЛОПОЛІНЕЙРОПАТІЯ ГІЄНА-БАРРЕ. НЕВРАЛГІЯ ТРІЙЧАСТОГО НЕРВА.

 

Мета. Знати:

1)   клінічну класифікацію захворювань периферичної нервової системи;

2)   етіологію, патогенез, клінічну симптоматику нейропатій черепних нервів;

3)   етіологію, патогенез, клінічну симптоматику невралгії трійчастого нерва;

4)   етіологію, патогенез, клінічні ознаки нейропатій окремих спинномозкових нервів: променевого, ліктьового, серединного,  стегнового, сідничного, малогомілкового, великогомілкового;

5)   ознаки компресійно-ішемічних мононевропатій: синдром зап’ясткового, кубітального, тарзального каналів, парестетична мералгія Рота-Бернгарда, защемлення малогомілкового нерва;

6)   етіологію, патогенез, клінічну симптоматику алкогольної, діабетичної та післядифтерійної поліневропатій;

7)   ознаки інфекційно-алергічної полірадикулонейропатії;

8)   методи діагностики та лікування невропатій, невралгій, поліневропатій.

 

Вміти:

1)     діагностувати невралгію, невропатію, поліневропатію;

2)     визначати план обстеження, лікування та надавати невідкладну допомогу хворим з невропатіями, невралгіями, поліневропатіями.

 

Основні поняття теми: невропатія, невралгія, поліневропатія, гостра полірадикулонейропатія Гійєна-Барре.

 

Рекомендована література. 

 1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с.
 2. Неврологія/С.М.Віничук, Т.І.Ілляш,О.А.Мяловицька, Л.А.Дзяк, В. за ред. С.М.Віничука. – К.: Здоров’я, 2008. – 659с.
 3. Неврологія (тестові завдання та ситуаційні задачі) Віничук С.М. та інш., К., 2006, 88с.
 4. Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., Заводнова З.І.. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.

Завдання для самостійного опрацювання теми.

1. Дайте письмову відповідь на нижче вказані запитання.

 1. Які нервові структури складають периферичну нервову систему?
 2. Вкажіть відмінності невриту та нейропатії.
 3. Дайте визначення невралгії, невропатії, поліневропатії.
 4. Яка сучасна класифікація захворювань периферичної нервової системи?
 5. Вкажіть симптоми, що виникають у разі ураження одного периферичного нерва.
  1. Опишіть клінічні ознаки мононевропатій на верхніх та нижніх кінцівках.
  2. Вкажіть особливості діабетичної, алкогольної, післядифтерійної поліневропатій.
  3. Які клінічні прояви гострої полірадикулоневропатії Гієна-Барре?

 

2. Заповніть таблицю діагностики тунельних синдромів.

Нерв

Основні місця компресії

Симптоми

Причина виникнення тунельного синдрому

Серединний Зап’ястковий канал
Ліктьовий Ліктьовий канал
Променевий Спіральна борозна
Латеральний шкірний нерв стегна Пупартова зв’язка
Великогоміл-ковий Тарзальний канал
Малогомілко-вий Підколінна ямка