Тема 15. Герпетичний гангліоніт, плексопатії, вертеброгенні.

ГЕРПЕТИЧНИЙ ГАНГЛІОНІТ. ПЛЕЧОВА ПЛЕКСОПАТІЯ. ВЕРТЕБРОГЕННІ УРАЖЕННЯ ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ: РЕФЛЕКТОРНІ ТА КОРІНЦЕВІ

Мета. Знати:

1)  класифікацію та механізми виникнення вертеброгених рефлекторних та компресійних синдромів;

2)  клініку шийних вертеброгенних синдромів;

3)   клінічні ознаки грудних вертеброгенних синдромів;

4)   клінічні прояви попереково-крижових вертеброгенних рефлекторних та компресійних синдромів;

5)   методи діагностики та лікування вертеброгенних синдромів;

6)   етіологію, патогенез, клінічну симптоматику, діагностику та лікування герпетичного гангліоніту;

7)   етіологію, патогенез, клінічні ознаки, методи лікування плечової та плексопатії.

 

Вміти:

1)   обстежити хворих з вертеброгенними синдромами та невертеброгенними ураженнями нервових корінців, міжхребцевих вузлів та сплетень;

2)    діагностувати вертеброгенні синдроми та невертеброгенні ураження корінців, міжхребцевих вузлів, сплетень, визначити план лікування.

 

Основні поняття теми: герпетичнний гангліоніт, верхня, нижня та тотальна плечова плексопатія, корінцеві та рефлекторні вертеброгенні ураження периферичної нервової системи.

 

Рекомендована література.

 1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с.
 2. Неврологія/С.М.Віничук, Т.І.Ілляш, О.А.Мяловицька, Л.А.Дзяк, В. за ред. С.М.Віничука. – К.: Здоров’я, 2008. – 659с.
 3. Неврологія (тестові завдання та ситуаційні задачі) Віничук С.М. та інш., К., 2006, 88с.
 4. Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., Заводнова З.І.. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.
 5. Попелянский Я.Ю. Болезни периферической нервной системы. – М.: Медицина, – 2009. – 464 с.

 

Завдання для самостійного опрацювання теми.

 

1. Дайте письмову відповідь на нижче вказані запитання.

 1. Яка сучасна класифікація вертеброгенних уражень периферичної нервової системи?
 2. Яка відмінність між рефлекторними та корінцевими вертеброгенними синдромами?
 3. Які клінічні ознаки рефлекторних синдромів шийного рівня?
 4. Які рефлекторні синдроми виникають у хворого з ураженням грудного та попереково-крижового відділів хребта?
 5. Назвіть вертеброгенні корінцеві синдроми та опишіть їх загальні клінічні прояви.
 6. Опишіть провідні клінічні симптоми оперізувального герпесу. Яке його лікування?
 7. Які симптоми властиві для нижньої плечової плексопатії?
 8. Які симптоми характерні для верхньої плечової плексопатії.

 

 

2. Опишіть в таблиці клінічні ознаки найпоширеніших радикулопатій.

 

Компресія корінця Причина Клінічні ознаки
L5    
S1