Тема 3. Екстрапірамідна с-ма., мозочок

ЕКСТРАПІРАМІДНА СИСТЕМА ТА СИНДРОМИ ЇЇ УРАЖЕННЯ. МОЗОЧОК. ОЗНАКИ ПАТОЛОГІЇ МОЗОЧКА

 

Мета. Знати:

1)   анатомо-топографічну будову екстрапірамідної системи та ії зв’язки;

2)   функції екстрапірамідної системи;

3)   симтоми ураження старого та нового відділів екстрапірамідної системи;

4)   нейромедіатори та їх роль в патогенезі екстрапірамідних порушень;

5)   анатомію мозочка та хід його шляхів;

6)   клінічні прояви ураження мозочка .

Вміти:

1)   дослідити функцію екстрапірамідної системи та мозочка;

2)   оцінити характер тремору в кінцівках;

3)   виявити порушення екстрапірамідної системи та визначити провідний синдром;

4)   медикаментозно корегувати  екстрапірамідні порушення;

5)   узагальнити виявлені у хворого мозочкові порушення;

6)   провести диференційну діагностику різних видів атаксій.

 

Основні поняття теми: екстрапірамідна система, гіпотонічно-гіперкінетичний синдром, гіперкінези, гіпертонічно-гіпокінетичний синдром (синдром паркінсонізму), мозочок, атаксія.

Рекомендована література. 

1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с.

2. Неврологія (під ред. С.М.Віничука). – К.: Здоров’я, 2008, 662 с.

3. Неврологія (тестові завдання та ситуаційні задачі) Віничук С.М. та інш., К., 2006, 88с.

4. Нервові хвороби /С.М.Віничук, Є.Г.Дубенко, Є.Л.Мачерет та ін.; за ред. С.М.Віничука, Є.Г.Дубенка. – К.: Здоров’я, 2001. – 696с.

5.Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. Москва «Медпресс», 1998, – 304 с.

6. Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., Заводнова З.І.. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.

7. Скоромец А.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. – Санкт-Петербург. – 1996. – 320 с.

 

Завдання для самостійного опрацювання теми.

 

1. Дайте письмову відповідь на нижче вказані запитання.

  1. Вкажіть еволюційні рівні екстрапірамідної системи. Які анатомічні утворення входять до старого та нового відділів цієї системи?
    1. Які  функції екстрапірамідної системи?
    2. Вкажіть відмінності  тремтіння у разі паркінсонізму  та за наявності

ураження мозочка.

  1. Опишіть синдром ураження старого відділу екстрапірамідної системи.
  2. Вкажіть синдром ураження нового відділу екстрапірамідної системи.

Перерахуйте види гіперкінезів.

  1. Опишіть функції мозочка.
  2. Які клінічні прояви ураження мозочка?

 

2. Намалюйте в зошиті схему ходу аферентних та еферентних шляхів мозочка. Відмітьте перехрестя мозочкових шляхів та вкажіть їх назви.

 

3. Заповніть таблицю диференційної діагностики атаксій.

  Види атаксій
мозочкова сенситивна вестибулярна кіркова функціональна
Уражені структури          
Клінічні ознаки