Тема 4. Патологія I, II, III, IV, VI ЧМН

ПАТОЛОГІЯ НЮХОВОГО ТА ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРІВ. ОЗНАКИ УРАЖЕННЯ НЕРВІВ ОКОРУХОВОЇ ГРУПИ

 

Мета. Знати:

1)   анатомію, фізіологію та симптоми ураження нюхового і зорового аналізаторів;

2)   анатомію, фізіологію та симптоми ураження ІІІ, ІV, VІ пар черепних нервів;

3)   вегетативну іннервацію ока;

4)   синдроми порушення зіничних реакцій;

5)   іннервацію погляду та її розлади.

 

Вміти:

1)   дослідити функцію І і ІІ пар черепних нервів;

2)   провести обстеження хворих з ураженням нюхового та зорового аналізаторів;

3)   аналізувати виявлені розлади нюхового та зорового аналізаторів  та ставити топічний діагноз за виявленими порушеннями;

4)   досліджувати функцію окорухових нервів;

5)   аналізувати виявлені розлади функцій окорухових нервів;

6)   провести диференційну діагностику між ураженням ядер та корінців цих нервів;

7)   поставити топічний діагноз за виявленими окоруховими порушеннями;

8)   виявити синдроми порушення зіничних реакцій та аналізувати їх;

9)   виявити порушення іннервації погляду та встановити рівень ураження.

 

Основні поняття теми: нюховий, зоровий, окоруховий, блоковий, відвідний нерви; нюхові та зорові галюцинації та агнозії, аносмія, геміанопсія, амавроз, косоокість, альтернувальні синдроми Вебера і Бенедикта, мідріаз, міоз, зіничні реакції, синдром Аргайля-Робертсона, синдром Горнера.

 

Рекомендована література.

1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с

2. Неврологія (під ред. С.М.Віничука). – К.: Здоров’я, 2008, 662 с.

3. Неврологія (тестові завдання та ситуаційні задачі) Віничук С.М. та інш., К., 2006, 88с.

4. Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., Заводнова З.І.. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.

5. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. Москва «Медпресс», 1998, – 304 с.

6.Скоромец А.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. – Санкт-Петербург. – 1996. – 320 с.

 

 

 

 

 

Завдання для самостійного опрацювання теми.

 

1. Дайте письмову відповідь на нижче вказані запитання.

 1. Вкажіть кіркові та підкіркові центри нюху та зору.
 2. Дайте визначення термінам аносмія, гіпосмія, дизосмія, нюхова агнозія.
  1. Які методи використовують для дослідження зорового аналізатора?
  2. Дайте визначення термінам амавроз, амбліопія, геміанопсія, зорова агнозія.
  3. Які є види геміанопсій? Вкажіть, ураження яких структур спричиняє появу гомонімної та гетеронімної геміанопсій.
  4. Які ознаки трактусової геміанопсії?
  5. Які можливі зміни очного дна у неврологічних хворих?
  6. Коли виникають нюхові та зорові галюцинації?
  7. Яка симптоматика ураження окорухового, відвідного та блокового нервів?

10.Які ознаки альтернувальних синдромів  Вебера, Бенедикта?

11.Опишіть симптоматику порушення симпатичної та парасимпатичної      іннервації ока.

12.Опишіть клінічну картину уражень кіркового та стовбурового центрів погляду.

 

2. Намалюйте в зошиті схему зорового аналізатора та позначте на схемі, які симптоми виникають при його ураженні на різних рівнях.

 

3. Намалюйте в зошиті схему нюхового аналізатора та позначте на схемі, які симптоми виникають при його ураженні на різних рівнях.