Тема 5. Патологія V, VII-XII ЧМН

ТРІЙЧАСТИЙ, ЛИЦЬОВИЙ, ПРИСІНКОВО-ЗАВИТКОВИЙ НЕРВИ ТА СИНДРОМИ ЇХ УРАЖЕННЯ

 

Мета.     Знати:

1)   анатомію, фізіологію та функції трійчастого, лицьового, присінково-завиткового нервів;

2)   симптоми та синдроми ураження трійчастого, лицьового, присінково-завиткового нервів;

            

      Вміти :

1) виявляти симптоми ураження трійчастого, лицевого, присінково-завиткового нервів.

2) на підставі виявлених патологічних симптомів ураження трійчастого, лицьового та  присінково-завиткового нервів визначити локалізацію патологічного процесу.

 

Основні поняття теми: симптоми ураження трійчастого, лицьового, присінково-завиткового нервів, центральний та периферичний парези мімічних м’язів, слухові галюцинації.

 

Рекомендована література.

 1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с.
  1. Неврологія/С.М.Віничук, Т.І.Ілляш,О.А.Мяловицька, Л.А.Дзяк, В. за ред. С.М.Віничука. – К.: Здоров’я, 2008. – 659с.
  2. Неврологія (тестові завдання та ситуаційні задачі) Віничук С.М. та інш., К., 2006, 88с.
  3. Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., Заводнова З.І.. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.
  4. Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: Руководство для врачей. – 5-е изд. – СПб.: Политехника, 2004. – 399 с.
  5. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. – 13-е изд.– Москва «Медпресс», 2003. – 304 с.

 

Завдання для самостійного опрацювання теми.

 

1. Дайте письмову відповідь на нижче вказані запитання.

 1. Вкажіть функції трійчастого, лицьового, присінково-завиткового нервів.
 2. Опишіть відмінності центрального та периферичного парезу мімічних м’язів.
 3. Вкажіть клінічні ознаки ураження присінково-завиткового нерва.
 4. Які ознаки синдрому мосто-мозочкового кута? У разі якої патології він зустрічається?
 5. Вкажіть симптоми , характерні для альтернувальних синдромів Мійяра- Гюблера, Фовілля.

 

2. Заповніть таблицю основних ознак ураження трійчастого нерва.

 

Ураження

Ознаки ураження

І гілки трійчастого нерва  
ІІ гілки трійчастого нерва  
ІІІ гілки трійчастого нерва  
вузла трійчастого нерва  
ядра спинномозкового шляху трійчастого нерва  

 

3. Заповніть таблицю ураження структур, що спричиняють парез мімічних м’язів.

 

Ураження

Ознаки ураження

ядро лицьового нерва  
мосто-мозочкового кута  
вузла колінця  
лицьового нерва до входу в канал  
лицьового нерва нижче відходження великого кам’янистого нерва  
лицьового нерва нижче відходження стремінцевого нерва  
лицьового нерва після виходу з каналу  
кірково-ядерних шляхів, що йдуть до ядра лицьового нерва  

 

ПАТОЛОГІЯ  ІХ-ХІІ ПАР ЧЕРЕПНИХ НЕРВІВ. БУЛЬБАРНИЙ ТА ПСЕВДОБУЛЬБАРНИЙ СИНДРОМИ

Мета. Знати:

1)   анатомію, фізіологію та функції язикоглоткового, блукаючого, додаткового та під’язикового нервів;

2)   симптоми та синдроми ураження язикоглоткового, блукаючого, додаткового та під’язикового нервів;

3)   клінічні ознаки бульбарного та псевдобульбарного синдромів.

           Вміти:

1)   виявляти ознаки ураження цих нервів і на підставі виявлених патологічних симптомів ураження цих нервів визначити локалізацію патологічного процесу;

2)   діагностувати ознаки бульбарного та псевдобульбарного синдромів.      

Основні поняття теми: язикоглотковий, блукаючий, додатковий та під’язиковий нерви,   центральний та периферичний парези м’язів язика,   бульбарний та псевдобульбарний синдроми, альтернувальні синдроми Джексона, Авеліса, Шмідта, Валенберга-Захарченка.

Рекомендована література.

 1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с.
 2. Неврологія/С.М.Віничук, Т.І.Ілляш,О.А.Мяловицька, Л.А.Дзяк, В. за ред. С.М.Віничука. – К.: Здоров’я, 2008. – 659с.
 3. Неврологія (тестові завдання та ситуаційні задачі) Віничук С.М. та інш., К., 2006, 88с.
 4. Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., Заводнова З.І.. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.
 5. Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: Руководство для врачей. – 5-е изд. – СПб.: Политехника, 2004. – 399 с.
 6. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. – 13-е изд.– Москва «Медпресс», 2003. – 304 с.

 

Завдання для самостійного опрацювання теми.

 

1. Дайте письмову відповідь на нижче вказані запитання.

 

 1. Вкажіть функції язикоглоткового, блукаючого, додаткового, під`язикового нервів.
 2. Вкажіть альтернувальні синдроми за наявності ураження  ядер нервів бульбарної групи  та їх клінічні прояви.
 3. Ураження яких структур спричиняє бульбарний та псевдобульбарний синдроми?
 4. Вкажіть спільні та відмінні  клінічні ознаки бульбарного та псевдобульбарного синдромів.

 

2. Заповніть таблицю основних ознак ураження язикоглоткового, блукаючого, додаткового та під’язикового нервів.

 

Нерв

Ознаки ураження

Язикоглотковий нерв

 

 
Блукаючий нерв  
Додатковий нерв  
Під’язиковий  нерв  

 

3. Заповніть таблицю ознак бульбарного та псевдобульбарного синдромів

Симптоми бульбарного синдрому

Симптоми псевдобульбарного синдрому

   
   
   
   
   

 

4. Заповніть таблицю ознак порушення іннервації м’язів язика

 

Ознаки периферичного парезу

м’язів язика

Ознаки центрального парезу

м’язів язика