Тема 7. Додаткові методи обст., патологія ліквора

ДОДАТКОВІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НЕВРОЛОГІЇ.

ПАТОЛОГІЯ ЛІКВОРНОЇ СИСТЕМИ. МЕНІНГЕАЛЬНИЙ ТА ГІПЕРТЕНЗИВНИЙ СИНДРОМИ

 

Мета. Знати:

1)   загальні характеристики, методики проведення електроенцефалографії (ЕЕГ), електроміографії (ЕМГ), показання до їх використання;

2)   діагностичні можливості, методику, показання до використання у неврологічних хворих ехоенцефалоскопії (ЕХО-ЕС), ультразвукової допплерографії (УЗД), транскраніальної допплерографії (ТКД);

3)   загальні характеристики рентгенографії черепа і хребта, КТ та МРТ центральної нервової системи, показання до їх використання;

4)   показники спинномозкової рідини в нормі та зміни у разі різних захворювань;

5)   методику проведення, показання та протипоказання до спинномозкової пункції;

6)   клінічні прояви менінгеального та гіпертензійного синдромів, додаткові діагностичні ознаки за наявності цих синдромів;

7)   види гідроцефалій, їх патогенез, особливості клінічних проявів.

Вміти:

1)   призначити індивідуальну схему обстеження хворого з використанням електрофізіологічних, ультразвукових та рентгенологічних методів дослідження;

2)   розшифрувати та проаналізувати дані проведених електрофізіологічних та ультразвукових методів дослідження неврологічних хворих;

3)   аналізувати отримані результати проведених рентгенологічних та томографічних досліджень;

4)   оцінити зміни складу спинномозкової рідини;

5)   виявити наявність менінгеального синдрому;

6)   запідозрити наявність гіпертензійного синдрому і призначити необхідні додаткові обстеження;

7)   виявити ознаки гідроцефалій.

 

Основні поняття теми: електроміографія, електроенцефалографія, допплерографія, краніографія, спондилографія, нейровізуалізація, гідроцефалія, менінгеальний синдром, гіпертензивний синдром, характеристика спинномозкової рідини, поперекова пункція субарахноїдального простору.

 

Рекомендована література.

 1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с
 2. Неврологія (під ред. С.М. Віничука). – К.: Здоров’я, 2008, 662 с.
 3. Неврологія (тестові завдання та ситуаційні задачі) Віничук С.М. та інш., К., 2006, 88с.
 4. Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., Заводнова З.І.. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.
 5. Скоромец А.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. – Санкт-Петербург. – 1996. – 320 с.
 6. Холин А.В. Магнитно-резонансная томография при заболеваниях центральної нервной системы. – СПб.: Гипократ, 2000. – 192 с.
 7. Верещагин Н.В. и др. Компьютерная томография мозга. – М.:Медицина, 1986. – 256 с.

 

Завдання для самостійного опрацювання теми.

 

1. Дайте письмову відповідь на нижче вказані запитання.

 1. Які методи дослідження засновані на вивченні електричних потенціалів головного мозку та м’язів?
 2. Які ритми виявляють на ЕЕГ у нормі та які зміни на ЕЕГ спостерігаються у разі епілепсії?
 3. Які зміни виникають на ЕМГ за наявності  захворювань м’язової системи, спинного мозку та периферичних нервів?
 4. Яке значення ультразвукової допплерографії в діагностиці судинних захворювань головного мозку?
 5. У разі яких захворювань відмічається зміщення серединного М-еха при проведенні ехо-енцефалоскопії?
 6. Вкажіть рентгенологічні ознаки остеохондрозу хребта.
 7. Вкажіть рентгенологічні ознаки внутрішньочерепної гіпертензії.
 8. Які зміни на КТ та МРТ головного мозку виникають у разі ішемічних та геморагічних інсультів, енцефалітів, пухлин?
 9. Що таке клітинно-білкова дисоціація? У разі яких захворювань вона зустрічається?

10. Що таке білково-клітинна дисоціація? Коли вона зустрічається?

11. Які показання до проведення спинномозкової пункції?

12. Опишіть ознаки менінгеального синдрому.

13. Які клінічні ознаки внутрішньочерепної гіпертензії?

 

2. Заповніть таблицю змін спинномозкової рідини у разі різних захворювань.

Захворювання Колір Прозо-рість Тиск Цитоз Вміст білку Вміст глю-кози Вміст хлори-дів
Норма
Гнійний менінгіт
Серозний менінгіт
Туберкульозний менінгіт
Субарахноїдальний крововилив
Пухлина головного мозку
Пухлина спинного мозку