Тема 8. Минущі порушення мозк.кров., ДЕП.

МИНУЩІ ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ. ДИСЦИРКУЛЯТОРНА  ЕНЦЕФАЛОПАТІЯ. ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ

Мета. Знати:

1)   кровопостачання головного мозку;

2)  основні клінічні форми порушення мозкового кровообігу та чинники ризику його виникнення;

3)  етіологію, патогенез початкових проявів недостатності мозкового кровообігу (ППНМК), клінічні варіанти їх перебігу;

4)  етіологію, патогенез та клінічну картину минущих порушень мозкового кровообігу (МПМК);

5)  етіологію, патогенез, клінічні ознаки, діагностику повільно прогресуючих порушень мозкового кровообігу.

Вміти:

1)  діагностувати ППНМК, МПМК та дисциркуляторну енцефалопатію;

2)   призначити диференційоване лікування хворим з МПМК, ППНМК та дисциркуляторною енцефалопатією.

 

Основні поняття теми: церебральний гіпертонічний криз, транзиторна ішемічна атака, монокулярна сліпота (amaurosis fugax), початкові прояви недостатності мозкового кровообігу, дисциркуляторна  енцефалопатія.

 

Рекомендована література.

 1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с.
 2. Неврологія (тестові завдання та ситуаційні задачі) Віничук С.М. та інш., К., 2006, 88с.
 3. Неврологія/ C.М. Віничук, Т.І. Ілляш, О.А. Мяловицька та ін.; за ред. С.М. Віничука – К.: Здоров’я, 2008. – 664 С.

4.  Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., Заводнова З.І.. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.

Завдання для самостійного опрацювання теми.

 

1. Дайте письмову відповідь на нижче вказані запитання.

 1. Охарактеризуйте  клінічні варіанти перебігу ППНМК.
 2. Які патогенетичні фактори є провідними у розвитку МПМК?
 3. Які  провідні вогнищеві  симптоми у разі виникнення транзиторної ішемічної атаки в каротидному басейні?
 4. Чим характеризуються МПМК в судинах вертебрально-базилярного басейну?
 5. Вкажіть стадії дисциркуляторної енцефалопатії. Що їх відрізняє?
 6. Сформулюйте принципи  лікування ППНМК.
 7. Перерахуйте основні групи препаратів, що застосовуються у лікуванні хворих на МПМК.
 8. На що повинні  бути спрямовані заходи у лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію?

 

2. Перемалюйте в зошит цю схему і впишіть в таблицю судини, що кровопостачають головний мозок.

а
б
в
г
д
е
є
ж
з
і
й
к
л