Тема 9. Ішемічний та геморагічний інсульти

ІШЕМІЧНИЙ ТА ГЕМОРАГІЧНИЙ ІНСУЛЬТИ

Мета.  Знати:

          1) етіологію, патогенез, клінічні прояви та методи діагностики мозкових інсультів ;

2) критерії диференціальної  діагностики ішемічного та геморагічного інсультів;

3) принципи лікування хворих  на мозкові інсульти.

Вміти:

1) виявляти у хворих інсульт, визначати його характер, басейн ураженої судини;

2) скласти план обстеження хворого з інсультом та аналізувати дані додаткових методів дослідження, проведених хворому ;

3) призначити терапію хворим з ішемічним чи геморагічним інсультами.

 

Дайте визначення таким термінам:

Термін

Визначення

Мозковий інсульт

Авторегуля­ція мозкового кровообігу
Поріг мозкового кровотоку
Терапевтичне вікно
Інфарктне ядро
Ішемічна напівтінь

 

Рекомендована література.

 1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с.
 2. Неврологія/С.М.Віничук, Т.І.Ілляш,О.А.Мяловицька, Л.А.Дзяк, В. за ред. С.М.Віничука. – К.: Здоров’я, 2008. – 659с.
 3. Віничук С.М. Мозковий інсульт (клініко-діагностичні, терапевтичні та прогностичні алгоритми) – К.: 1998, с. 50.
 4. Неврологія (тестові завдання та ситуаційні задачі) Віничук С.М. та інш., К., 2006, 88с.
 5. Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., Заводнова З.І.. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.
 6. Болезни нервной системы (Руководство для врачей), т. 1, под ред. Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульмана. – М.: Медицина, 2001. – С. 303-366.

 

Завдання для самостійного опрацювання теми.

 

1. Дайте письмову відповідь на нижчевказані запитання.

 1. Вкажіть пітипи ішемічного інсульту.
 2. За якими механізмами розвиваються ішемічні інсульти?
 3. Вкажіть види геморагічного інсульту.
 4. Вкажіть механізми розвитку геморагічних інсультів.
 5. Які додаткові методи обстеження допомагають встановити характер мозкового інсульту?
 6. Опишіть клінічні ознаки та методи діагностики субарахноїдалього крововиливу.
 7. Які принципи базисної і диференційованої терапії ішемічного і геморагічного інсультів?

 

2. Заповніть таблицю клінічних ознак ішемічного інсульту у різних судинних басейнах.

Басейн

Клінічні ознаки
Внутрішня сонна артерія
Ліва середня мозкова артерія
Права середня мозкова артерія
Базилярна (основна) артерія
Парамедіальні (відхідні) гілки основної артерії
Задня мозкова артерія
Задня нижня мозкова артерія

 

3. Заповніть таблицю диференціальної діагностики ішемічного та геморагічного інсульту

Показник

Ішемічний інсульт

Геморагічний інсульт