Тема 1. Головні етапи розвитку неврології

 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НЕВРОЛОГІЇ. ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БУДОВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Мета. Знати:

1) історичні дані про розвиток неврології в світі;

2) етапи еволюції нервової системи в філогенезі;

3) етапи формування нервової системи в онтогенезі;

4) анатомо-топографічні відділи нервової системи;

5) основні принципи функціонування нервової системи.

Вміти:

1) диференціювати та інтегрувати неврологію з іншими науками;

2) диференціювати взаємовідношення між еволюційно молодими та більш древніми відділами нервової системи;

3) визначати анатомо-топографічні відділи нервової системи. Показати на таблицях, муляжах різні відділи нервової системи;

4) пояснити кожен з принципів функціонування нервової системи;

 

Рекомендована література. 

  1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с.
  2. Неврологія /С.М.Віничук, Т.І.Ілляш, О.А.Мяловицька, Л.А.Дзяк, В. за ред. С.М.Віничука. – К.: Здоров’я, 2008. – 659с.
  3. Неврологія (тестові завдання та ситуаційні задачі) Віничук С.М. та інш., К., 2006, 88с.
  4. Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., Заводнова З.І.. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.

 

Завдання для самостійного опрацювання теми.

 

Дайте письмову відповідь на нищевказані запитання.

1.Який вклад в розвиток неврологічної науки вніс Ж.М.Шарко?

2.Вивченню яких захворювань Ж.М.Шарко присвятив своє життя?

3.Коли була створена кафедра неврології Київського національного університету?

4.Хто очолював кафедру неврології з 1922 по 1962 рік?

5. Вивченням яких захворювань займався академік Б.М.Маньковський?

6.Які етапи еволюції нервової системи в філогенезі?

7. Які етапи еволюції нервової системи в онтогенезі?

8.Вкажіть анатомо-топографічні відділи нервової системи.

9.Вкажіть основні принципи функціонування нервової системи.

10.Що вам відомо про рефлекторну теорію?