Тема 2. Судинні захворювання с.м.

Порушення кровообігу спинного мозку

Мета. Знати:

1)   особливості кровопостачання спинного мозку, механізми регуляції спінального кровообігу;

2)   класифікацію спінальних дисгемій;

3)   етіологію, патогенетичні механізми, клінічні варіанти минущих порушень спінального кровообігу та ішемічних і геморагічних спінальних інсультів на різних рівнях ураження спинного мозку;

5)   клінічні ознаки повільно прогресуючих розладів спінального кровообігу;

6)   методи діагностики та диференціально-діагностичні критерії різних форм спінальної судинної патології;

7)   напрямки лікування і профілактики гострих та хронічних порушень спінального кровообігу.

Вміти:

1)   діагностувати минущі порушення спінального кровообігу та спінальні інсульти;

2)   скласти план обстеження хворих з порушенням спінального кровообігу;

3)   призначити кваліфіковану терапію хворим з гострими та хронічними порушеннями спінального кровообігу.

Рекомендована література

  1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с.
  2. Неврологія /С.М.Віничук, та ін.; за ред. С.М.Віничука/ – К.: Здоров’я, 2008. – 659с.
  3. Віничук С.М. Судинні захворювання нервової системи. К.; Наукова думка”, 1999, 250 с.
  4. Віничук С.М., Прокопів М.М. Ішемічний   інсульт. К.; Наукова думка”,2006,-360 с.
  5. Болезни нервной системы (Руководство для врачей), т.1, под ред. Яхно Н.Н. – 4-е изд.– М.: Медицина, 2007. – 744 с.

 

Завдання для самостійного опрацюваня теми.

 

1. Вкажіть, з яких судин утворені і які сегменти кровопостачають представлені у таблиці басейни і великі артерії спинного мозку

Судинні структури

Джерела утворення

Сегменти спинного мозку

Артеріальні басейни Верхній
Нижній
Артерії Адамкевича
Депрож-Готтерона

 


2. Намалюйте схему кровопостачання спинного мозку у попеперечному  зрізі і вкажіть, якими цифрами позначені на малюнку:

— артерії (передня спінальна,  задня спінальна);

— артеріальні басейни (центральний, дорсальний, периферичний)

1

2

3

4

 

 

 

 

3. Дайте визначення термінам у таблиці

Терміни

Визначення

Спінальні судинні «критичні зони»
Минуща мієлоішемія
Гематомієлія
Гематорахіс
Дроп-атака
Синдром Унтерхарншейдта
Мієлогенна переміжна кульгавість
Каудогенна переміжна кульгавість
Дисциркуляторна ішемічна мієлопатія

 

4. Зазначте етіопатогенез судинних захворювань спинного мозку

Порушення спінального кровообігу

Етіологічні чинники

Патогенетичні механізми

вроджені

набуті

Ішемічні
Геморагічні

 

5. Впишіть у таблицю клінічні симптоми спінального інсульту при ураженнях спинного мозку на різних рівнях

Рівень ураження

Розлади

рухові

чутливі

тазових органів

інші

Шийний

 

 

 

 

Середньо- грудний

 

 

 

 

Поперекове потовщення

 

 

 

 

 

6. Заповніть таблицю синдромів дисциркуляторної ішемічної мієлопатії

СИНДРОМИ

Клінічні прояви

аміотрофічний

 

 

спастико-атрофічний

 

сиринго-мієлітичний

 

задньо-стовповий

 

 

7. Перерахуйте захворювання і додаткові методи дослідження для диференційного діагнозу спінальних дисгемій

Судинні хвороби СМ

Методи дослідження

Інші захворювання

Минуща мієлоішемія    
Спінальний інсульт    
Дисциркуляторна ішемічна мієлопатія    

 

8. Вкажіть підходи до лікування і профілактики розладів спінального кровообігу

Порушення спінального кровообігу

Напрямок лікування

Препарати

Профілактичні заходи

Гострий період інсульту ішемічного      
геморагічного      
Минущі      
Відновний період інсульту      
Дисциркуляторна ішемічна мієлопатія