Тема 3. Нейроінтоксикації, ураження н.с. від фіз.факт.

НЕЙРОІНТОКСИКАЦІЇ, УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У РАЗІ ДІЇ ФІЗИЧНХ ФАКТОРІВ

Мета. Знати:

1) принципи дії отруйних екзогенних речовин на нервову систему в залежності від конкретного чинника та методи, направлені на виведення і знешкодження екзогенної отруйної речовини;

2) клінічні прояви ураження нервової системи у разі отруєння ртуттю, свинцем, марганцем, миш’яком, метиловим та етиловим спиртом, бензином, фосфорорганічними сполуками;

3) патогенез, клініку, діагностику та лікування ураження нервової системи під дією іонізуючого опромінення;

4) патогенез, клініку, діагностику та лікування уражень нервової системи  у разі вібраційної хвороби.

      Вміти:

1) виявляти ознаки ураження нервової системи при вищезазначених екзогенних інтоксикаціях та призначати адекватні методи лікування;

2) діагностувати ураження нервової системи у разі гострої та хронічної променевої хвороби та призначити необхідне лікування;

3) виявляти ураження нервової системи у разі вібраційної хвороби та призначити схему лікування хворих.

 

Основні поняття теми: неврологічні прояви отруєння ртуттю, свинцем, марганцем, миш’яком, метиловим та етиловим спиртом, бензином, фосфорорганічними сполуками, у разі дії іонізуючого опромінення та  вібраційної хвороби.

 

Рекомендована література.

 1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с
 2. Неврологія (під ред. С.М. Віничука). – К.: Здоров’я, 2008, 662 с.
 3. Профессиональные болезни нервной системы. Под редакцией Дрогочиной Э.А. Л.: “Медицина”,1983.
 4. Болезни нервной системы. Руководство для врачей: в 2-х томах. – Т.2./Под ред. Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульмана. – М.: Медицина, 2001. – С.480.
 5. Неврологія (тестові завдання та ситуаційні задачі) Віничук С.М. та інш., К., 2006, 88с.
 6. Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., Заводнова З.І.. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.

 

Завдання для самостійного опрацювання теми.

 

Дайте письмову відповідь на нищевказані запитання.

 1. Вкажіть класифікацію отруєнь, шляхи потрапляння отрут в організм та механізми токсичного впливу отрут на нервову систему.
 2. Як видалити отруту з організму або припинити її токсичний вплив на нервову систему?
 3. Які засоби профілактики допомагають уникнути отруєння нервової системи?
 4. Вкажіть клініку, діагностику, лікування та профілактику нейроінтоксикацій ртуттю, свинцем, марганцем, миш’яком, метиловим та етиловим спиртом, бензином, фосфорорганічними сполуками.
 5.  Опишіть патогенез радіаційного ураження нервової системи.
 6. Вкажіть форми радіаційного ураження нервової системи. Опишіть клінічну картину гострої та хронічної променевої хвороби.
 7. Що таке вібраційна хвороба?
 8. Перерахуйте патогенетичні механізми ураження нервової системи за наявності вібраційної хвороби.
 9. Опишіть клінічну картину вібраційної хвороби.

10. Вкажіть методи лікування неврологічних порушень у разі вібраційної хвороби.