Тема 5. Паразитарні захворювання н.с.

ПАРАЗИТАРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ.

Ураження нервової системи за наявності ВІЛ-інфекції.

Пріонові інфекції

 

 

Мета. Знати:

 1. етіопатогенез, клініку, діагностику та терапію нейротоксоплазмозу;
 2. етіопатогенез, клініку, діагностику, терапію цистицеркозу головного мозку;
 3. етіопатогенез, клініку, діагностику  та терапію ехінококозу головного мозку;
 4. шляхи зараження, основні клінічні симптоми та принципи діагностики амебного менінгоенцефаліту;
 5. основні клінічні симптоми церебральної малярії, методи лабораторної та інструментальної діагностики;
  1.  основні принципи профілактики паразитарних захворювань нервової системи.
  2.  етіопатогенез, клініку, нозологічні форми, діагностику пріонових інфекцій  та неврологічних порушень у разі ВІЛ-інфекції;

 

Вміти:

1)   діагностувати паразитарні захворювання нервової системи та визначати план лікування хворих;

2)   діагностувати  хворобу Крейтцфельдта-Якоба, виявляти неврологічні порушення у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією.

 

 Основні поняття теми: нейротоксоплазмоз, цистицеркоз головного мозку ехінококоз головного мозку, амебний менінгоенцефаліт, церебральна малярія, пріонові інфекції, хвороба Крейтцфельдта-Якоба, неврологічні порушення  за наявності ВІЛ-інфекції.

 

Рекомендована література. 

 1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с.
 2. Неврологія (під ред. С.М. Віничука). – К.: Здоров’я, 2008, 662 с.
 3. Неврологія (тестові завдання та ситуаційні задачі) Віничук С.М. та інш., К., 2006, 88с.
 4. Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., Заводнова З.І.. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.
 5. Болезни нервной системы. Руководство для врачей в 2 т. Т1./М.М. Яхно, Д.Р. Штульман и др. М., Медицина, 2001, – 744 с.

 

Дайте письмову відповідь на нищевказані запитання.

 1. Вкажіть клінічні форми, синдроми, характерні для нейротоксоплазмозу, діагностику та методи лікування даного захворювання.
 2. Які клінічні прояви, діагностика та лікування ехінококозу нервової системи?
 3. Опишіть неврологічні синдроми, методи діагностики та лікування цистицеркозу нервової системи.
 4. Вкажіть шляхи зараження, основні клінічні симптоми та принципи діагностики амебного мемінгоенцефаліту.
 5. Вкажіть основні клінічні симптоми церебральної малярії, методи лабораторної та інструментальної діагностики.
 6. Які клінічні прояви ураження нервової системи у разі ВІЛ-інфекції?
 7. Що таке СНІД-деменція і які її клінічні прояви?
 8. Які прояви ураження периферичної нервової системи за наявності ВІЛ-інфекції? Які інфекції та пухлини уражають ЦНС  за наявності СНІДу?
 9. Що таке пріон? Які особливості пріонових захворювань?

10. Перерахуйте пріонові захворювання людини. Назвіть головні діагностичні критерії пріонових захворювань та методи їх профілактики.

11.Які клінічні особливості та форми хвороби Крейтцфельдта-Якоба?