Тема 8. Лікарські препарати в неврологіїї

ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В НЕВРОЛОГІЇ

 

Мета. Знати:

1)   основні групи ліків, що застосовуються у неврології;

2)   механізми дії препаратів, показання та протипоказання до їх призначення;

3)   оптимальні дози, шляхи введення ліків;

4)   критерії тривалості використання медикаментів.

Вміти:

1)   призначити безпечне, раціональне індивідуальне лікування неврологічним хворим;

2)   визначити спосіб введення, відповідні дози, інтервали між прийомами препаратів та тривалість лікування.

 

Основні поняття теми: протисудомні, протипаркінсонічні, протимігренозні, антихолінестеразні, нестероїдні препарати, пульс-терапія.

 

Рекомендована література.

 1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с.
 2. Неврологія/ C.М. Віничук, Т.І. Ілляш, О.А. Мяловицька та ін.; за ред. С.М. Віничука – К.: Здоров’я, 2008. – 664 С.
 3. Неврологія (тестові завдання та ситуаційні задачі) Віничук С.М. та інш., К., 2006, 88с.
 4. Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., Заводнова З.І.. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.
 5. Лекарственные препараты в неврологической клинике: Руководство для врачей/ Е.И. Гусев, А.С. Никифоров, А.Б. Гехт. – М.: МЕДпресс-информ, 2006. – 416 с.

 

Завдання для самостійного опрацювання теми.

1. Дайте письмову відповідь на нищевказані запитання.

 1. Перерахуйте основні групи ліків, що використовуються у неврології.
 2. Вкажіть основні протисудомні препарати.
 3.  Вкажіть основні протипаркінсонічні засоби.
 4. Які препарати використовуються для лікування мігренозного нападу?
 5. Які препарати найчастіше використовуються у разі загострення розсіяного склерозу? Обгрунтуйте призначення.
 6. Дайте характеристику міорелаксантам, коли вони використовуються?
 7. Які препарати покращують нервово-м’язову провідність, які показання та протипоказання до їх використання?
 8. Дайте характеристику нестероїдним протизапальним препаратам, які їх побічні дії?

 

 

 

2. Виберіть препарати, що відносяться до конкретної групи лікарських засобів.

міорелаксанти       а дабігатран, ривароксабан, варфарин
антидепресанти       б мідокалм, баклофен
протисудомні       в депакін, конвулекс
антикоагулянти       г суматриптан, сандомігран
протимігренозні       д калімін, прозерин
препарати, що покращують нервово-м’язову провідність       ж амітриптилін, флуоксетин
нестероїдні протизапальні       з валацикловір, ацикловір
противірусні       е диклофенак, моваліс