Тема 9. Ураження н.с. при соматичних захв.

УРАЖЕННЯ  НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЗА НАЯВНОСТІ СОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Мета.  Знати:

1) механізми виникнення неврологічної патології у разі захворювань серцево-судинної системи, легень, печінки, підшлункової залози,  шлунково-кишкового тракту, нирок, ендокринної системи, крові та системних хвороб сполучної тканини;

2) клініку соматоневрологічних синдромів;

3) методи діагностики та лікування соматоневрологічних синдромів.

               Вміти:

1) виявляти у хворих  функціональні та органічні неврологічні порушення за наявності захворювань серцево-судинної системи, легень, печінки, підшлункової залози,  шлунково-кишкового тракту, нирок, ендокринної системи, крові та колагенозів;

2) скласти план обстеження хворого у разі виявлення соматоневрологічних синдромів та аналізувати дані додаткових методів дослідження, проведених хворому;

3) призначити кваліфіковану терапію хворим з  соматоневрологічними синдромами;

4) надати невідкладну допомогу хворому у разі виникнення гострих соматоневрологічних розладів. 

Основні поняття теми: соматоневрологічні синдроми, метаболічний, гіпоксичний та рефлекторний механізми,  дисметаболічна енцефалопатія, ендогенна енцефалопатія.

 

Рекомендована література:

  1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с.
  2. Неврологія/С.М.Віничук, Т.І.Ілляш,О.А.Мяловицька, Л.А.Дзяк, В. за ред. С.М.Віничука. – К.: Здоров’я, 2008. – 659с.
  3. Неврологія (тестові завдання та ситуаційні задачі) Віничук С.М. та інш., К., 2006, 88с.
  4. Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., Заводнова З.І.. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.
  5. Болезни нервной системы (Руководство для врачей), т.1, под ред. Яхно. Н.Н,. Штульмана Д.Р., – М.: Медицина, 2006. – 744 с.
  6. Неврология /Марко Мументалер, Хейнрих Маттле; Пер. с  нем.; Под ред. О.С.Левина. – М.: МЕДпресс-информ, 2007.-920с.
  7. Руководство по неврологии по Адамсу и Виктору. Морис Виктор, Алан Х.Роппер. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. – 680 с.

 

 

 

 

Завдання для самостійного опрацювання теми.

 

1. Дайте письмову відповідь на нищевказані запитання.

1. Які патогенетичні механізми лежать в основі порушень нервової системи у разі соматичних захворювань?

2. Вкажіть варіанти неврологічних синдромів, що виникають у разі соматичних захворювань.

3. Які неврологічні порушення виникають у разі захворювань серцево-судинної системи?

4. Які неврологічні порушення виникають у разі захворювань легень?

5. До яких неврологічних порушень призводять захворювання печінки?

6. Які неврологічні порушення виникають у разі хвороб ШКТ?

7. Які неврологічні порушення виникають у разі захворювань нирок?

8. Які неврологічні порушення виникають у разі захворювань крові?

9. Які неврологічні порушення виникають у разі колагенозів?

10. Які неврологічні порушення виникають у разі ендокринних хвороб?

11. Опишіть принципи лікування соматоневрологічних  порушень.

 

2. Заповніть таблицю необхідних додаткових методів обстеження  у разі виникнення соматоневрологічних порушень

 

Варіанти соматоневрологічних порушень

Необхідні обстеження

Радикулярний синдром  
Мононевритичний синдром  
Полінейропатичний  синдром  
Вегетодистонічний синдром  
Енцефалопатія  
Мієлопатія  
Гострі порушення мозкового кровообігу  

 

3. Заповніть таблицю основних лікувальних засобів, що використовуються у разі соматоневрологічних порушень

Варіанти соматоневрологічних порушень

Необхідне лікування

Радикулярний синдром  
Мононевритичний синдром  
Полінейропатичний  синдром  
Вегетодистонічний синдром  
Енцефалопатія  
Мієлопатія  
Гострі порушення мозкового кровообігу