Чутлива функція нервової системи та синдроми її уражень

Локалізація нейронів поверхневої чутливості:

1 нейрон – в міжхребцевому вузлі;

2 нейрон – в задньому розі (спинномозково-таламічний пучок);

3 нейрон – в бічному ядрі таламуса (таламо-кірковий шлях).

Локалізація нейронів глибокої чутливості:

1 нейрон – в спинно-мозковому вузлі;
2 нейрон – в тонкому (Голля) та клиноподібному (Бурдаха) ядрах довгастого мозку (цибулинно-таламічний шлях);

3 нейрон – в бічному ядрі таламуса (таламо-кортикальний шлях).

Больова інформація (ноцицептивна) передається шляхами: спинномозково-таламічним, спинномозково-сітчастим, спинномозково-мезенцефалічним, шляхами до ядер Голля і Бурдаха.

Центральні ноцицептивні апарати: задні ядра таламуса, гіпоталамус, сітчаста речовина, лімбічна система, кора зацентральної звивини, кора тім‟яної частки. Антиноцицептивні:1) захисні механізми ( рефлекторні реакції);
2) адаптивні механізми (нейрони стовбура мозку, що містять опіоїдні пептиди –ендорфін, мет-лейенкефалін, ГАМК).

Провідниковий тип чутливих розладів:

Сегментарний тип чутливих розладів: