V-й Національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів

16-17 березня 2017 року у м. Харкові відбувся V-й Національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів України з міжнародною участю «Неврологічна, психіатрична та наркологічна допомога в Україні: тенденції розвитку та сучасні виклики». У ході форуму традиційно обговорювались основні науково-практичні напрямки розвитку в неврології, психіатрії та наркології, були проведені сателітні симпозіуми різних фірм.

Конгрес розпочав свою роботу з пленарного засідання. Привітав учасників наукового конгресу директор ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», президент науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, доктор медичних наук, професор Волошин П.В.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Неврологія», доктор медичних наук, професор Т.С. Міщенко у своїй доповіді ознайомила присутніх зі станом неврологічної служби в Україні та доповіла, що 85,9% людей працездатного віку страждає неврологічними захворюваннями. По структурі захворювань переважають церебро-васкулярні захворювання, а саме ішемічні інсульти,  які мають тенденцію до «постарішання», що пов’язано з постарінням самого населення. Відмічено позитивну тенденцію до зменшення смертності на мозковий інсульт з 91,3 на 100 тис. населення у 2007 році до 78,9 на 100 тис. населення у 2015 році. Важливим прогресом стало збільшення кількості проведених процедур тромболітичної терапії при ішемічному інсульті з 18 у 2007 році до 243 у 2016 році.

Під час роботи конгресу проводилися секційні засідання неврологів, психіатрів та наркологів, де обговорювалися актуальні проблеми медицини.

Так на секційному засіданні неврологів «Невідкладні стани в неврології» головний позаштатний невролог м.Києва, доцент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук Прокопів М.М. доповіла про стан надання медичної допомоги хворим на мозковий інсульт у м.Києві та висвітлила сучасні погляди на лікування ішемічного інсульту, де вкотре наголосила на необхідності створення спеціалізованих інсультних центрів, що значно покращують вихід пацієнтів на мозковий інсульт.

Окрема секція була присвячена актуальним питанням розсіяного склерозу, який вражає переважно осіб молодого працездатного віку (16-45 років) та швидко призводить до інвалідизації. Науковий співробітник відділення нейроінфекцій та розсіяного склерозу ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» Єгоркіна О.В. навела основні положення Уніфікованого протоколу ведення хворих на розсіяний склероз, 2016 року. Професор Соколова Л.І. висвітлила  питання лікування розсіяного склерозу, зупинилася на препаратах, що змінюють перебіг розсіяного склерозу, показала принципи переходу між препаратами першої та другої лінії.

На конгресі також були розглянуті питання когнітивних порушень при різних захворюваннях (при артеріальній гіпертензії, у пацієнтів з черепно-мозковою травмою, після перенесених судинних порушень). Корисною для лікарів неврологів була секція «Нейродегенеративні та аутоімунні захворювання», де було розглянуто сучасні підходи до лікування хвороби Паркінсона, особливості діагностики та лікування міастенії та хвороби Альцгеймера. На окремій секції розбиралися питання нейропатичного болю та менеджменту больового синдрому.

Аспірант кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця Шандюк В.Ю. представила стендову доповідь на тему «Особливості відновного періоду атеротромботичного та кардіоемболічного підтипів ішемічного інсульту залежно від стану системи фібринолізу».

Працювали секції з психіатрії та наркології, де розглядалися клінічні аспекти стандартизації психіатричної допомоги населенню України, Наркологічна допомога в Україні, тенденції розвитку та сучасні виклики.

17 березня 2017 року на завершення роботи конгресу була проведена Нарада головних обласних спеціалістів з неврології і організаційне засідання Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів і наркологів України. На останньому були затверджені зміни до назви і статуту товариства, на наступний термін переобрано президентом товариства професора П.В. Волошина. Також було обрано новий склад правління, до якого увійшли співробітники кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця професор Соколова Л.І. і доцент

Прокопів М.М.

Учасники V Національного конгресу прийняли резолюцію, яка окреслила головні напрямки розвитку неврології, психіатрії та наркології в Україні.