Тема 4. Головний біль, мігрень

ВИДИ ТА НОЗОЛОГІЧНІ ФОРМИ ГОЛОВНОГО БОЛЮ. МІГРЕНЬ

Мета. Знати:

1)   роль ноцицептивних та антиноцицептивних систем у формуванні та перебігу головного болю;

2)   типи головного болю;

3)   епідеміологію, класифікацію, патогенез,  клінічні прояви, лікування мігрені, мігренозного статусу;

4)   патогенез, клініку та лікування пучкового головного болю;

5)   патогенез, клініку та лікування головного болю напруги.

           Вміти:

1)   розрізняти типи головного болю;

2)   діагностувати мігрень, пучковий головний біль та головний біль напруги;

3)   розробити тактику лікування хворих на мігрень та мігренозний статус, пучковий головний біль та головний біль напруги;

4)   діагностувати психалгічний, гіпертензивний, судинний типи головного болю.

Основні поняття теми:  ноцицептивна та антиноцицептивна системи, цефалгія, мігрень, мігрень з аурою, пучковий головний біль, головний біль напруги, психалгічний, гіпертензивний, судинний головний біль.

Рекомендована література.

 1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с
 2. Неврологія (під ред. С.М. Віничука). – К.: Здоров’я, 2008, 662 с.
 3. Неврологія (тестові завдання та ситуаційні задачі) Віничук С.М. та інш., К., 2006, 88с.
 4. Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., Заводнова З.І.. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.
 5. Артеменко А.Р., Куренков А. Л.,Никитин С.С. Лечение хронической мигрени // Журнал неврологии и психиатрии. — 2011. — № 5. — С. 85-89.
 6. Дубенко О.Е.,Сотников Д.Д. Профилактическое лечение мигрени // Международный невр. журн. Головная боль (тематический номер). — 2009. — С. 24-29.
 7. Заводнова З.І. Мігрень // Український невр. журн. — 2011. — № 4 (21). — С. 35-37.
 8. Морозова О.Г. Цервикогенная головная боль: механизмы развития и патогенетическая терапия.// Здоров,я України. – 2015. — № 2. — С. 6.
 9. Мищенко Т.С. Мигрень: эпидемиология, диагностика, лечение, профилактика // Здоровье Украины. — 2010. — № 2. — С. 7-9.

Завдання для самостійного опрацювання теми.

Дайте письмову відповідь на нищевказані запитання.

 1. Дайте визначення головного болю.
 2. Вкажіть системи формування болю та захисту від нього. Які структури складають ноцицептивну та антиноцицептивну системи?
 3. Вкажіть типи головного болю.
 4. Опишіть класифікацію мігрені, діагностичні критерії, лікування.
 5. Вкажіть діагностичні критерії інших типів головного болю.
 6. Дайте схему лікування різних типів головного болю.