професор В.В.Селецький

професор В.В. Селецький (1919-1950р.)

 Селецький Володимир Васильович
професор, завідувач кафедри нервових хвороб жіночого медичного інституту з 1912 р. по 1919 р., а з 1919 р. по 1950 р. – завідувач кафедри факультетської неврології КМІ

  • вивчав інфекційні захворювання нервової системи
  • досліджував клінічні прояви пухлин головного мозку
  • розробляв питання медичної психології
  • автор 60 наукових праць 

Серед вчених – неврологів України кінця ХІХ – першої половини ХХ століття почесне місце займає професор Селецький Володимир Васильович. Він народився 22 травня 1868 р. Після закінчення гімназії навчався на медичному факультеті Київського університету Святого Володимира, який закінчив у 1893р. Був стипендіатом об’єднаної кафедри неврології та психіатрії, очолюваної професором І.О.Сікорським. У 1901р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медицини на тему “Опыт систематического и клинического изучения расстройств речи при общем прогрессивном параличе”. Учень професора І.О.Сікорського. Спочатку він працював приват-доцентом об’єднаної кафедри неврології та психіатрії, а з 1903р. – кафедри нервових хвороб, яку очолював професор М.М.Лапінський.

У 1912р. В.В.Селецький обраний професором кафедри нервових хвороб Київського жіночого медичного інституту, яку він очолював до 1919р. З 1919р. по 1922р. Володимир Васильович – завідувач кафедри нервових хвороб медичного факультету Київського університету Святого Володимира. При  ньому в 1922р. кафедра неврології була розподілена на дві – факультетську та госпітальну. Професор В.В.Селецький очолив кафедру факультетської неврології Київського медичного інституту і керував нею до 1950р.

Основні напрямки наукових досліджень професора В.В.Селецького присвячені інфекційним захворюванням нервової системи, клінічним проявам пухлин головного мозку, питанням медичної психології та психіатрії. Він опублікував понад 60 наукових праць.

Помер В.В.Селецький у 1955р., похований у м.Києві.

Наукові праці:

  1. Теория и психология галюцинаций. //Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С.Корсакова – 1908.
  2. К диагностике поясничных болей. //Врачебное дело. – 1940. – №10.
  3. К симптоматологии менингитов. //Врачебное дело. – 1947. – №8.

 

Професор С.М.Віничук

Завідувач кафедри неврології  НМУ