Т.М. Черенько

доцент, д.м.н., Т.М.Черенько

Черенько Тетяна Макарівна

посада – професор, проректор з наукової роботи

наукова ступінь — д. мед. н.,

звання – професор,

наукові інтереси – судинні захворювання нервової системи, нейроавтоімунні процеси.

консультативна робота – консультації хворих у неврологічному відділенні № 2 ЦМКЛ № 4.

Закінчила з відзнакою лікувальний факультет  Київського медичного інституту у 1979 році

По 1983 –клінічна ординатура з неврології в інституті геронтології АМН СРСР під керівництвом заслуж. діяча науки та техніки проф М.Б. Маньківського

З 1983по1993роки – м.н.с., науковий та .ст. науковий співробітник лабораторії  нейроімунології  інституту нейрохірургії імені акад О.П. Ромаданова,.( керівник – засл. діяч науки та техніки України професор  Лісяний М.І.).Кандидат мед.наук з 1989 р.; розробила метод імуноферментного  аналізу для визначення  автосенсибілізації до нейроспецифічних  білків у хворих з неврологічною патологією.

З 1993р.- асистент , з 2003 р — доцент кафедри кафедри неврології  Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця; стаж педагогічної роботи 17 років. Співавтор підручників «Неврологія» для студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації (українською та російською мовами), метод. рекомендацій з неврології для студентів та викладачів.

Має вищу квалiфiкацiйну категорію з неврології. Веде лікувально-консультативну роботу у профільних відділеннях КМКЛ № 4, відповідає за здійснення екстренної  медичної допомоги  обласним центрам співробітниками кафедри та є постійним консультантом цією служби при МОЗ України.

Співавтор  монографії  «Ишемический инсульт: эволюция взглядов на стратегию лечения» та розділів в 3-х монографіях,  посібника для неврологів , опублікувала більше 100 наукових праць, має авторське свідоцтво на винахід, деклараційні патенти, рац пропозиції.

Наукові дослідження присвячені проблемам діагностики та лікування судинних захворювань  та нейроімунній патології . В 2008 році захистила докторську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції запально-нейроімунних  реакцій у хворих з ішемічним інсультом».