В.С. Мельник

 

Мельник Володимир Степанович

10.08.1976 р.н., професор кафедри, д.м.н.

www.nevropatolog.org.ua

лікувальна робота — проведення транскраніальної дjпплерографії та допплерографії магістральних артерій голови, консультація хворих в неврологічному відділенні №2 та інфекційному відділенні КМКЛ №4

Закінчив Вінницький Державний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 2000 році.       У 2001-2002 роках пройшов навчання в інтернатурі  та з 2002 по 2004 рік – в клінічній ординатурі на кафедрі Нервових хвороб НМУ імені О.О. Богомольця.

З 1 вересня 2004 року по 31.08.2011 працював асистентом, а з 01.09.2011 року — доцентом кафедри неврології.

З листопада 2005 року по вересень 2013 року виконував обов`язки заступника декана медичного факультету №2.

З 01 жовтня 2013 року- декан медичного факультету №1.

 

В 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Клінічні прояви та прогностичне значення стресової гіперглікемії після гострого ішемічного інсульту у хворих на цукровий діабет і без такого”.

 

В жовтнi 2015 захистив дисертацiю та здобув науковий ступiнь — доктор медичних наук. Тема: Перебіг ішемічного інсульту залежно від генетичного поліморфізму та змін системи гемостазу.

Автор та співавтор 80 наукових публікацій, в тому числі 5  у виданнях віднесених до науковометричної бази Scopus ,

2 – розділи у монографіях, 1 — методичні рекомендації та 3  деклараційні патенти. Індекс Гірша в науковометричній базі Scopus- 1,0 та в науковометричній базі Google Scholar — 4,0.

Лауреат першої премії „Інтелект молодих на службу столиці” за 2005 рік в номінації „Нові методи лікування найпоширеніших хвороб. Нові аспекти поліпшення санітарно-епідеміологічного стану в місті. Нові продукти харчування. Новітні біотехнології.”

Двічі отримував грант від Європейського неврологічного товариства. В червні 2005 року пройшов навчання на семінарі з неврології від „Weill Medical College of Cornell University” в м. Зальзбург (Австрія).

Відповідальний за оформлення даного сайту,

з побажаннями та пропозиціями звертатись:

email: melnykv@ukr.net

www.nevropatolog.org.ua