Вимоги до тез

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ

Тези публікуються українською чи російською мовами. Текст приймається в текстовому редакторі (МS Word версія Word 97 й вище), тільки електронною поштою обов’язково вкладеним файлом, бажано названий прізвищем першого автора тез.

Параметри сторінки: всі поля по 2 см, формат стор. А4 (210×297 мм), орієнтація книжкова.

Шрифт – Times New Roman, розмір 12, звичайний, міжрядковий інтервал – півтора, без табуляторів і переносів. Усі спеціальні знаки набирають за допомогою команд «вставка/символ».

Назва файлу з публікацією оформлюється за наступними правилами: прізвище та ініціали першого автора, порядковий номер роботи (якщо їх надається декілька). Наприклад: Петренко О.О.1

В заголовках уникають скорочень й абревіатур. У тексті тез наводяться власні дані без таблиць і малюнків. Назви лікарських засобів пишуться з маленької літери, з використанням міжнародної генеричної назви.

Структура тез:

  • Контактна (відповідальна особа) (ПІБ, контактний телефон, адреса електронної пошти).
  • Назва роботи, ПІБ авторів, установа, місто.
  • Мета: коротко формулюється мета дослідження.
  • Методи: вказується об’єкт дослідження, основні методи и засоби досягнення мети дослідження.
  • Результати: подаються результати дослідження, підтверджені узагальненими фактичними даними.
  • Висновки: висновки та рекомендації формулюються відповідно до мети дослідження, використаних методів й отриманих результатів.

 

Кожні тези мають бути розміщені окремим файлом. Разом з публікацією слід надіслати скановану копію квитанції про сплату. Об′єм тез – до 1,5 сторінки.

 Після отримання тез оргкомітетом буде вислано підтвердження про їх отримання. Вартість однієї публікації — 150 грн. Оплата проводиться шляхом перерахування коштів у будь-якому банку за наступними реквізитами:

Банківські реквізити:
р/р № 26006561814200 у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005

Одержувач платежу: Громадська організація «Академія Практикуючих Неврологів», ЄДРПОУ 38674902

В графі «Мета переказу грошей» слід вказати: Благодійний внесок

Подача тез не є заявкою на виступ з доповіддю.

Прийом тез – до 15.07.2017 року.

Заявки на участь у науковій програмі у формі доповіді (усної або стендової) приймаються до 1.09.2017 року.

 

Оргкомітет конференції