программа конференції

ПРОГРАМА

Науково-практичної конференції з міжнародною участю

«Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань нервової системи»

 

 

Дата проведення конференції: 10-11 жовтня 2019 року, Київ

 

 

Місце проведення: Великий конференц-зал Національної академії наук України

Адреса: 01030, Київ, вул. Володимирська, 55

 

 

 

Організатори:

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра неврології

ГО «Академія практикуючих неврологів»

 

При підтримці:

Компанії «МЕДІАМЕД»

 

ОРГКОМІТЕТ:

 

В.С.МЕЛЬНИК декан медичного факультету №1 НМУ імені О.О. Богомольця, д.м.н., професор кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця

Л.І.СОКОЛОВА завідувач кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця, професор

О.А.МЯЛОВИЦЬКА професор кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця

В.В.МОРОЗ завідувач відділення невідкладної судинної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України»

С.Г.БУРЧИНСЬКИЙ керівник відділу інформаційного аналізу, керівник міжнародних наукових програм ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»

К.В. АНТОНЕНКО доцент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Т.А.ДОВБОНОС к.м.н., доцент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця

 

Інформаційний партнер:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕР, 10 ЖОВТНЯ 2019 РІК

09:00-9:45 Реєстрація учасників. Акредитація ЗМІ
09:45-10:00 Відкриття конференції. Привітання.

10:00-12:00

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

10:00 МЕХАНІЗМ ЗМІН ОСОБИСТОСТІ ПРИ РЕАКТИВОВАНИХ HHV-6- ТА HHV-7-ІНФЕКЦІЯХ

Мальцев Д.В.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ

10:20 РОЛЬ ВІРУСНОЇ ПЕРСИСТЕНЦІЇ В ПОТЕНЦІЮВАННІ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИХ ЗМІН У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ)

Турчина Н.С.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ

10:40 ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ОБОРОТНОМУ ВАЗОКОНСТРИКТОРНОМУ СИНДРОМІ

Копчак О.О.

ПВНЗ «Київський медичний університет», м.Київ

11:00 МРТ В ДІАГНОСТИЦІ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ: ЩО МИ МОЖЕМО БАЧИТИ?

Скорохода А.О.

ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П.Ромоданова НАМН України», м. Київ

11:20 СЕЛЕКТИВНА ІМУНОВІДНОВНА ТЕРАПІЯ В ЛІКУВАННІ РЕЦИДИВУЮЧОГО РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ

Соколова Л.І.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ

11:40 РОЗЛАДИ СНУ У ПРАКТИЦІ НЕВРОЛОГА

Крилова В.Ю.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ

12:00-13:15

Сателітний симпозіум

«Парадигма лікування розсіяного склерозу » за підтримки ТОВ «Рош Україна»

12:00 ОБГРУНТУВАННЯ РАННЬОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ХВОРОБОМОДИФІКУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ

Prof., Dr. med. Aiden Haghikia

Facharzt für Neurologie in Bochum

Католицька клініка, м. Бохум, Німеччина

12:30 СУЧАСНИЙ АЛГОРИТМ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ТАКТИКИ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ

Соколова Л.І.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ

12:45 РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ ОЧИМА ЛІКАРЯ І ПАЦІЄНТА

Шульга О.Д.

Волинська обласна клінічна лікарня, м. Луцьк 

13:00 АУТОІМУННА КОМОРБІДНІСТЬ У ПАЦІЄТНА З РС. ВИПАДОК З КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

Костюченко А.В.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

  Обговорення доповідей
ПЕРЕРВА НА КАВУ
13:15-14:30
   І СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ

14:30-17:00

Модератори: Мороз В.В., Антоненко К.В.

14:30 КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЗУ

Антоненко К.В.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ

14:45 ОСОБЛИВОСТІ ЕТІОПАТОГЕНЕЗУ. ПЕРЕБІГУ, КЛІНІКИ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

Мяловицька¹ О.А., Небор²  Я.Я.

¹ Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ

² Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ

15:00 НЕСТАНДАРТНІ ВИПАДКИ НЕЙРОХІРУРГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Мороз В.В., Скорохода І.І., Тиш І.І., Шахін Н.А., Маляр У.І., Ганем Р.Б.

ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П.Ромоданова НАМН України», м. Київ

15:15 ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСТРА-ІНТРАКРАНІАЛЬНОГО МІКРОАНАСТОМОЗУ У ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ СКЛАДНИХ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ АРТЕРІАЛЬНИХ АНЕВРИЗМ

Мороз В.В., Гарматіна О.Ю., Скорохода І.І., Тиш І.І., Шахін Н.А., Ганем Р.Б., Маляр У.І., Гарматіна  О.Ю.

ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П.Ромоданова НАМН України», м. Київ

15:30 ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ХВОРОБОЮ МОЙА – МОЙА З УРАХУВАННЯМ ДАНИХ МСКТ – ПЕРФУЗІЇ

Мороз В.В., Гарматіна О.Ю., Скорохода І.І., Тиш І.І., Шахін Н.А., Ганем Р.Б., Маляр У.І.

ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П.Ромоданова НАМН України», м. Київ

15:45 ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСТРА-ІНТРАКРАНІАЛЬНОГО МІКРОАНАСТОМОЗУ У ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ПЕРЕНЕСЕНОГО ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ, ЗУМОВЛЕНОГО ХРОНІЧНОЮ ОКЛЮЗІЄЮ ВНУТРІШНЬОЇ СОННОЇ АРТЕРІЇ, З УРАХУВАННЯМ ДАНИХ МСКТ – ПЕРФУЗІЇ

Мороз В.В., Гарматіна О.Ю., Робак О.П., Скорохода І.І., Тиш І.І., Шахін Н.А., Ганем Р.Б., Маляр У.І.

ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П.Ромоданова НАМН України», м. Київ

16:00 ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ РОЗРИВАМИ КАВЕРНОЗНИХ МАЛЬФОРМАЦІЙ СТОВБУРОВИХ ВІДДІЛІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПЕЧНИХ ЗОН ЦЕРЕБРОТОМІЇ

Мороз В.В., Тиш І.І., Шахін Н.А., Ганем Р.Б., Робак К.О., Маляр У.І.

ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П.Ромоданова НАМН України», м. Київ

16:15 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПОТІК-ВІДХИЛЯЮЧИХ СТЕНТІВ У ЕНДОВАСКУЛЯРНОМУ ЛІКУВАННІ СКЛАДНИХ АРТЕРІАЛЬНИХ АНЕВРИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Скорохода І.І., Мороз В.В., Шахін Н., Тиш І.І, Орлов М.Ю., Луговський А.Г., Костюк М.Р., Яроцький Ю.Р.

ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П.Ромоданова НАМН України», м. Київ

16:30 ЛІКУВАННЯ СТЕНОТИЧНИХ УРАЖЕНЬ БРАХІОЦЕФАЛЬНИХ АРТЕРІЙ МЕТОДАМИ ТРАНСЛЮМІНАЛЬНОЇ АНГІОПЛАСТИКИ ТА СТЕНТУВАННЯ

Скорохода І.І., Мороз В.В., Шахін Н., Тиш І.І, Орлов М.Ю., Луговський А.Г., Костюк М.Р., Яроцький Ю.Р.

ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П.Ромоданова НАМН України», м. Київ

  Обговорення доповідей

 

П’ЯТНИЦЯ, 11 ЖОВТНЯ 2019 РІК

  Реєстрація учасників. Акредитація ЗМІ

9:00-11:00

ІІ СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ

Модератори: Оржешковський В.В., Мяловицька О.А.

9:00 РАДИКУЛЯРНИЙ БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ У ХВОРИХ З ДІАБЕТИЧНОЮ НЕЙРОПАТІЄЮ

Оржешковський В.В.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

9:15 ЗАГАДКИ АТАКСІЇ: КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ХРОНІЧНОЇ ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧОЇ ПОЛІНЕВРОПАТІЇ

Мяловицька О.А.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ

9:30 КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІНЕВРОПАТІЙ ПРИ ГОСТРИХ ЛЕЙКЕМІЯХ

Горева Г.В., Чеборака Т.О.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

9:45 НЕВРОЛОГІЧНІ І НЕЙРОРАДІОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ ПОРФІРІЇ У СПОСТЕРЕЖУВАНИХ ПАЦІЄНТОК  

Іванова¹  М.Ф., Глазовська¹  І.І., Семенова² ³ О.В.

¹ ГУ «Інститут ядерної медицини і променевої діагностики НАМН України», м. Київ
² Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

³ Національний військово-медичний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ

10:00 ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ НОРМОТЕНЗИВНІЙ ГІДРОЦЕФАЛІЇ (НА ПРИКЛАДІ КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ)

Іванова¹  М.Ф., Глазовська¹  І.І., Семенова² ³ О.В.

¹ ГУ «Інститут ядерної медицини і променевої діагностики НАМН України», м. Київ
² Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

³ Національний військово-медичний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ

10:15 УСКЛАДНЕНІ ФОРМИ МІГРЕНІ. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ

Мяловицька О.А. Дідкова Ю.П.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ

Київська клінічна лікарня № 2 на залізничному транспорті, м. Київ

10:30 ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНІ БЛОКАДИ ПРИ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИХ РАДИКУЛІТАХ

Матюшко М.Г.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ

10:45 АНТИ-MUSK-ПОЗИТИВНА МІАСТЕНІЯ. КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

Довбонос Т.А., Дурмаз В.Ю.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ

  Обговорення доповідей

 

11:00-11:30 ПЕРЕРВА НА КАВУ

 

ІІІ СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ

11:30-13:00

Модератори: Вакуленко Л.О.,  Матюшко М.Г.

11:30 ВЕСТИБУЛЯРНА ДИСФУНКЦІЯ У СТРУКТУРІ МІОФАСЦІАЛЬНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ

Євдокімов В.О.

Центр лікування болю доктора Євдокимова, м. Запоріжжя

11:45 АБУЗУСНИЙ ГОЛОВНИЙ БІЛЬ. «ПІДВОДНІ РИФИ» У ЛІКУВАННІ ГОЛОВНОГО БОЛЮ

Дідкова Ю.П.

Київська клінічна лікарня №2 на залізничному транспорті, м. Київ

12:00 ІНТЕРВЕНЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО БОЛЮ

Ганем Р.Б.  

ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П.Ромоданова НАМН України», м. Київ

12:15 РАДІОЧАСТОТНЕ ІНТЕРВЕНЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ БОЛЮ У НИЖНІЙ ЧАСТИНІ СПИНИ

Павлов Б.Б.

Клініка нейрохірургії та медицини болю «Нейромед», м. Київ

12:30 ЩО МОЖЕ ХОВАТИСЯ ПІД МАСКОЮ НЕВРАЛГІЇ ТРІЙЧАСТОГО НЕРВА. АНАЛІЗ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ

Вакуленко Л.О.

Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ

12:45 БІЛЬ І ТРИВОГА: ЧИ Є СВІТЛО У КІНЦІ ТУНЕЛЮ?

Бурчинський С.Г.

ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ

  Обговорення доповідей
  Прийняття резолюції

Вручення сертифікатів

Закриття конференції

 

Стендові доповіді:

  1. НОВИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ У ХВОРИХ З ПЕРВИННОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ВІДПОВІДНОЇ ТЕРАПІЇ

Черенько Т.М., Гелетюк Ю.Л.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ

 

  1. КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ СПАСТИЧНОСТІ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ З РІЗНИМ ТИПОМ ПЕРЕБІГУ, ТРИВАЛІСТЮ І ТЯЖКІСТЮ ЗАХВОРЮВАННЯ

Домрес Н.В.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ

  1. КИШКОВО-МОЗКОВА ВІСЬ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА РОЛЬ МІКРОБІОТИ КИШКІВНИКА ТА МОДЕЛІ ХАРЧУВАННЯ НА РИЗИК РОЗВИТКУ ТА ПЕРЕБІГУ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ

Потапова К.П.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ