Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця

Відомо, що наука та одна з її складових – медицина, інтернаціональна, вона не має меж і є надбанням всього людства. Тому міжнародне співробітництво науковців кафедри є важливою передумовою наукового прогресу.

Наукові зв’язки кафедри нервових хвороб з відомими Європейськими науковими центрами – це традиція, яка триває впродовж 100-річного періоду історії кафедри. Започаткував цей важливий напрямок роботи перший завідувач кафедри професор М.М.Лапінський. По закінченні медичного факультету університету святого Володимира він у 1895-1896 рр. проходив стажування у Берлінській клініці “Шаріте”. Після повернення додому в 1897 р. захистив дисертацію “О заболеваниях сосудов при страдании первичных нервных стволов или периферических нервов”, а потім його знову відряджають на два роки за кордон. Працюючи в лабораторіях Ф.Гольца, Лунца, він вивчає нову галузь медицини – клінічну електрофізіологію, проходить також стажування у клініках відомих неврологів і психіатрів Німеччини: Г.Ліпмана, Е.Крепеліна, Г.Ерба, Г.Гофмана та Г.Оппенгейма.

В еміграції М.М.Лапінський у 1919 р. організував кафедру неврології та психіатрії Загребського університету (Хорватія). Його наукові праці публікувалися не лише в Росії, але й у провідних медичних журналах Німеччини, Франції.

Учень М.М.Лапінського відомий невролог академік Б.М.Маньківський, який очолював кафедру нервових хвороб з 1922 по 1962 рр., вчився не тільки в Київському університеті святого Володимира, але й, перебуваючи в еміграції, слухав лекції у Лейпцигському університеті, проходив стажування в Парижі в клініці П.Марі – учня відомого невролога Ж.-М.Шарко, працював у лабораторії видатного патоморфолога професора К.Монакова у Цюриху в Швейцарії. Багато наукових праць Б.М.Маньківського за 1925-1935 р.р. опубліковані у провідних Європейських медичних журналах.

У 80-х роках ХХ століття співробітники кафедри нервових хвороб, очолюваної професором О.А.Ярошем, тісно співпрацювали з неврологами медичного факультету Дебреценського університету (Угорщина). Одним з важливих напрямків наукової діяльності колективів кафедр двох країн було вивчення епідеміології розсіяного склерозу в Західних регіонах України та Угорщині.

Традиції своїх попередників успішно продовжує і втілює нинішнє покоління кафедри нервових хвороб, яку очолює заслужений діяч науки та техніки України, професор С.М.Віничук. Кафедра підтримує творчі зв’язки з Європейським регіонарним бюро ВООЗ, Європейською Федерацією Неврологічних Товариств (EFNS),  Європейським Неврологічним Товариством (ENS), Центром реабілітації неврологічних хворих (Відень, Австрія). Співробітники кафедри (С.М.Віничук, Л.І.Соколова, О.А.Мяловицька, В.С.Мельник, О.О.Копчак та ін.) приймали участь та виступали з доповідями на Всесвітньому і Європейському конгресах неврологів (Берлін, Відень, Лондон, Париж), на Європейських конференціях у Відні, Валенсії, Кремсі, Мангеймі з питань мозкового інсульту та розсіяного склерозу. Лише за останні 5 років зроблено 14 доповідей з проблем судинних і демієлінізуючих захворювань нервової системи, опубліковано у зарубіжних виданнях 10 наукових праць.

Професор С.М.Віничук представляв нашу країну на загально-європейській погоджувальній нараді неврологів у м. Хельсинборзі (Швеція, 8-10 листопада 1995 р.), присвяченій патронуванню хворих, що перенесли мозковий інсульт, на якій були сформульовані завдання для органів охорони здоров’я країн Європейського регіону до 2005 р. С.М.Віничука обрано дійсним членом Нью-Йоркської Академії наук (1995 р.), дійсним членом Географічного Товариства США (1996 р.), членом Європейського Неврологічного Товариства (2003 р.).

Плідне міжнародне наукове співробітництво успішно продовжує і втілює молоде покоління кафедри нервових хвороб (В.С.Мельник, А.О.Волосовець). Зокрема, асистенту В.С.Мельнику як доповідачу надано грант на поїздку до м.Барселони на 14 Європейський конгрес неврологів (Іспанія, червень 2004 р.), а також грант на поїздку в 2005 р. до м.Відня на 15 Європейський конгрес неврологів (Австрія, червень 2005 р.) і на стажування з неврології до м. Зальцбурга (Австрія, червень 2005 р.).

Старший лаборант кафедри А.О.Волосовець пройшов курс місячного стажування в університетській клініці м.Анжер (Франція, серпень 2009р.)

Важливим є те, що молоді науковці кафедри досконало володіють англійською мовою, сучасними комп’ютерними технологіями. Це їм втілювати в життя положення Болонської декларації, примножувати авторитет кафедри медуніверситету.

Починаючи з 1965 р. на кафедрі проходили навчання понад 2000 студентів із числа громадян 28 країн Європи, Азії, Африки, Латинської Америки.

Розвиваючи зв’язки кафедри з міжнародними науковими центрами, співробітники кафедри співставляють свої наукові  дослідження зі здобутками науковців Європи і, звичайно, впроваджують їх у педагогічний процес, лікувальну практику.