Науковий гурток

Керівник наукового студентського гуртка професор Л.І.Соколова

У формуванні лікарського мислення, навичок наукової та практичної діяльності у студентів важливе значення відіграє їх робота у студентському науковому гуртку.

Він був організований проф. Б.М.Маньківським у 1922 р. Серед колишніх гуртківців кафедри понад 30 докторів наук і чимало кандидатів.
Щорічно проводиться близько 15 загальних засідань гуртка: обговорюються актуальні питання етіопатогенезу, клініки, діагностики та лікування захворювань нервової системи, проводяться клінічні розбори хворих. У засіданнях беруть участь 20-25 студентів різних курсів. За останні 3 роки підготовлено біля 60 доповідей на щорічних наукових студентських конференціях та конференціях молодих вчених Національного медичного університету, медичних університетів Москви, Санкт-Петербурга, Харкова, Дніпропетровська, Чернівців, Тернополя та ін. Тільки за останні 2 роки на конференціях студенти отримали чимало дипломів і займали призові місця. Роботою наукового гуртка у різні роки керували:академік Б. М. Маньківський, д.м.н. І. М. Драчова, проф. С. М. Віничук, сьогодні керує — д.м.н. професор  Л. І. Соколова.