Cамостійне опрацювання

Перелік тем з неврології, що виносяться для самостійного опрацювання студентами

 

Тема. Головні  етапи розвитку неврологічної науки.  Принципи будови та функціонування нервової системи.

Перші дослідження захворювань нервової системи (Гіпократ, Гален, Авіценна) Вивчення неврології в університетах середньовіччя та епохи Відродження. Організація перших кафедр неврології в університетах Москви, Харкова, Санкт-Петербурга, Києва, Львова та ін.). Вітчизняні та зарубіжні невро­логічні школи. Сучасні напрямки розвитку неврології: диференціація невро­логічної науки (створення окремих центрів і наукових підрозділів з вивчення цереброваскулярних, демієлінізуючих захворювань, епілепсії, нервово-м’язової патології та ін.) і інтеграція з іншими науками (соматоневролопя, вертеброневрологія та інш.). Головні етапи філо- і онтогенезу нервової системи.

Головні анатомо-топографічні відділи нервової системи. Структурна та функціональна одиниця нервової системи. Типи нейронів, їх функціональне значення. Нейроглія, її функціональне значення. Основні принципи функціонування нервової системи.

 

Тема. Судинні захворювання спинного мозку.

Крововилив в спинний мозок і його оболонки. Ішемічний спінальний інсульт. Етіологія і патогенез. Симптоматологія. Діагностика. Інтенсивна терапія в гострому періоді.

Лікування хворих в періоді залишкових явищ після церебральних і спінальних інсультів. Реабілітація та експертиза працездатних хворих. Профілактика  судинних захворювань головного і спинного мозку.

 

Тема. Професійні і побутові нейроінтоксикації.

Ураження нервової системи при отруєнні промисловими отрутами нейротропної дії (свинець, ртуть, марганець, тетраетилсвинець, миш’як, окис вуглецю, метиловий спирт, сірковуглець, фосфорорганічні сполуки). Клініка, неврологічні синдроми, лікування, профілактика. Харчові нейроінтоксикації, ботулізм.  Неврологічні прояви алкоголізму. Клініка гострих отруєнь барбітуратами. Невідкладна допомога.

 

Тема. Ураження нервової системи у разі дії фізичних факторів.

Вібраційна хвороба, радіаційні ураження нервової системи, електротравма нервової системи,  ураження нервової системи при тепловому і сонячному ударах. Клінічна картина, неврологічні синдроми, лікування, профілактика.

 

Тема. Паразитарні захворювання нервової системи.

Цистицеркоз, ехінококоз, токсоплазмоз нервової системи. Шляхи зараження. Клініка. Діагностика, лікування, профілактика.

 

Тема. Пріонові інфекції.

Пріонові інфекції. Хвороба Крейтцфельда-Якоба (етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика).

 

Тема. Лікарські препарати, які застосовуються у неврології.

Групи препаратів, які застосовуються для лікування неврологічних захворювань: нейропротектори; препарати, які поліпшують мозкову гемодинаміку; протипаркінсонічні; антиконвульсанти; антимігренозні, вегетотропні, антиатеросклеротичні, біогенні стимулятори; нейролептики; антистресові; інтерферони; препарати, які застосовуються при нервово-м’язових,  аутоімунних і демієлінізуючих захворюваннях, при герпетичних ураженнях, м’язових дистоніях та гіперкінезах.