Відео

Хід провідних шляхів поверхневої та глибокої чутливості

Типи чутливих розладів

Синдроми ураження чутливих шляхів на різних рівнях — сегментарні  синдроми

Синдроми ураження чутливих шляхів на різних рівнях — провідникові синдроми

Пірамідний шлях — хід кірково-ядерного та кірково-спінального шляхів

Будова ока

Симптоми ураження окорухового нерва

Симптоми ураження блокового нерва

Симптоми ураження відвідного нерва

Акомодація та конвергенція

Периферичний парез мімічних м`язів

Симптоми ураження трійчастого нерва

Периферичний парез м`язів глотки

Периферичний парез м`язів язика

Горизонтальний ністагм

Поза Верніке-Мана

Ураження правого променевого нерва

Ураження ліктьового нерва

Мозочкова атаксія

Фібриляції та фасцикуляції при БАС